Dizionari

Ca sot o podês cjatâ i link pai principâi dizionaris furlan-talian in linie

Cun di plui al è pussibil scjamâ il Vocabolari monolengâl furlan pe presentazion de peraule, des definizions, de fraseologjie, che al à l'obietîf fondamentâl di prudelâ l'ûs dal furlan prime di dut inte scriture, ma ancje chel, impuartant compagn, di rinfuarçâ il stât sociolinguistic. Chest vocabolari furlan al nas prime di dut par dâ une rispueste ae domande di informazion su cemût che si scrîf par furlan cu la ambizion di rivâ, un doman, a sodisfâ lis esigjencis comunicativis de realtât furlane inte sô complessitât. I prins destinataris dal Vocabolari a son chei che a lavorin cu la lenghe furlane, ma ancje chei che a vuelin svicinâsi ae sô scriture.